Efter att ha jobbat som informatör, kommunikatör, webbredaktör, projektledare och skribent under många år startade jag eget i oktober 2009.

I mitt yrkesliv och även som företagare har jag främst arbetat med offentliga organisationer och medlemsorganisationer. Min senaste anställning var på Svenska kyrkans nationella nivå (informationsavdelningen), och i tidigare anställningar hade jag kunder som till exempel Konkurrensverket, Arbetsmarknadsverket och Socialstyrelsen.

Jag bor i Uppsala där jag hamnade tack var studier vid universitet. Under studietiden var jag djupt engagerad i studentlivet vid Västmanlands-Dala nation och även i Uppsala Studentkår.