Målgruppsanpassad kommunikation utan floskler

Har du ett ärligt uppsåt – var då rak och tydlig i din kommunikation och tala på ett sätt som passar mottagaren.

Det kanske låter enkelt – ja, rent av självklart – men många organisationer fastnar i en röra av egna syften, företagsjargong och bristande förståelse för mottagarens förutsättningar.

Jag är kommunikationskonsult och skribent med mål att göra världen mindre krånglig. Det gör jag genom målgruppsanspassad kommunikation där både innehåll, språk och kanalval utgår från mottagaren.